Oznamy

 RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2024 

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

RULES AND REGULATIONS APPLICABLE TO GUESTS AND FISHING WITH GUEST PERMITS AT THE FISHING GROUNDS OF FISHING COMPANY KOMJATICE, VALID FROM 01.01.2024

https://www.naryby-komjatice.sk/predaj/hostovacie-povolenia


VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB 2024

Celoročné povolenia na lov rýb pre rok 2024 sa budú vydávať na adrese sídla Rybárskej spoločnosti Komjatice, Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) cez výdajné okno z dvora, so vstupom cez bránu z ulice Hviezdoslavova.

Pre členov s členským preukazom, krátkodobých členov a študentov  sa budú povolenia  na lov rýb vydávať v  termínoch:  6. a 27.1.2024,17.2.2024, 9.3.2024 a 23.3.2024 vždy od 9.00 do 12.00 hod.

Študentské povolenia na lov rýb od 15 do 26 rokov pre študentov, ktorý nemali vydané povolenie v roku 2023 sa budú vydávať za podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku rybárskej spoločnosti platnom od 1.1.2024 individuálne, až po schválení žiadosti Radou rybárskej spoločnosti.

Žiacke povolenia na lov rýb od 7 do 15 rokov pre rok 2024 sa budú vydávať v termínoch: 9.3 a 23.3.2024 vždy od 9.00 do 12.00 hod. Pre vydanie povolenia je potrebné priniesť aktuálnu fotografiu dieťaťa v preukazovom formáte.

TERMÍNY VYDÁVANIA POVOLENÍ NA LOV RÝB V ROKU 2024

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

6.1.2024

17.2.2024

9.3.2024

27.1.2024

 

23.3.2024

* od 9.00 do 12.00 hod. v Rybárstve Slnečnica, Dolná 12, Komjatice.

Aktualizované dňa 2.1.2024


POVINNÉ POUŽÍVANIE RYBÁRSKYCH VANIČIEK A KOLÍSOK 

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist