Oznamy

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


ŠTRKOVISKO KOMJATICE / ČASŤ ŽABÁREŇ

PRAVIDLÁ PRE LOV RÝB A PSTRUHA DÚHOVÉHO OD 1.12.2020 DO 31.12.2020

Lov Pstruha dúhového v časti Žabáreň ako ostatnej ryby je povolený od 1.12.2020 (UTOROK)! Povolený je lov Pstruha dúhového na plávanú, na ťažko, muškárenie, sbirolino (bublinu) alebo prívlačou v znení aktuálneho Prevádzkového poriadku. Povolený je lov rýb najviac na dve udice. Loviaci rybár zapisuje do prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) Pstruha dúhového ihneď po privlastnení, ešte pred ďalším nahodením udice. Pstruh dúhový nemá stanovenú lovnú mieru a jeho úlovky je možné si ponechať do maximálneho denného limitu tzv. ostatných rýb, v znení aktuálneho Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Zakazuje sa lov deťom a žiakom na prívlač !

 Všeobecne sa v časti Žabáreň zakazuje:

- lov na mŕtvu alebo živú rybku, aj jej časť alebo selet,

- privlastnenie si Zubáča veľkoústeho,

  (loviaci je povinný v prípade ulovenia zubáča pustiť tento druh ryby šetrne späť do vody),

- lov rýb  na  hosťovacie povolenia.  

Aktualizácia 30.11.2020 


OZNAM - NÁSADA JESETERA VEĽKÉHO

V mesiaci október bola v Revíry č. 1 vypustená násada Jesetera veľkého o celkovej váhe 300 kg ( 1 ks = 0,5 až 1,5 kg). Pri ulovení jesetera je loviaci povinný šetrne ho pustiť späť do vody. Platí zákaz privlastnenia si jesetera a je dovolené ho loviť iba v režime chyť a pusť !   

Aktualizácia 22.10.2020


OZNAMY pre členov, krátkodobých členov, žiakov, hostí a rybársku verejnosť


UPOZORŇUJEME LOVIACICH RYBÁROV, ABY MEDZI SEBOU DODRŽIAVALI MINIMÁLNU VZDIALENOSŤ 2 m A NELOVILI V SKUPINÁCH !!!


RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU OD 16.3.2020 Z DÔVODU OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA A V SÚVISLOSTI SO ŠIRENÍM VÍRUSU COVID-19 RUŠÍ VŠETKY PLÁNOVANÉ PODUJATIA AŽ DO ODVOLANIA !

RUŠIA SA TERMÍNY BRIGÁD ČLENOV NA UPRATOVANÍ REVÍROV V ROKU 2020. Zrušuje sa povinnosť členov rybárskej spoločnosti zúčastniť sa brigády na upratovaní revírov.  Pre rok 2020 sa pozastavuje uplatňovanie Čl. VIII. ods. 5. Prevádzkového poriadku platného od 1.1.2020.


Správajte sa prosím pri love rýb zodpovedne, nelovte v skupinách na jednom mieste a dodržiavajte predpísaný odstup tak, aby ste chránili zdravie seba aj ostatných.

Petrov zdar a pevné zdravie Vám praje

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice, Komjatice dňa 1.9.2020.


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2020

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 1.1.2020


LOV SUMCOV NA ŤAŽKO ALEBO PLÁVANÚ od 1.1.2020

Fotodokumentácia povolených a zakázaných nadväzcov:

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok


OZNAM !

OZNAM: Rybárska spoločnosť oznamuje všetkým rybárom, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby dôsledne dodržiavali:

1.poriadok a čistotu v ich okolí,

2. vzhľad prístreškov a použitie povolených materiálov, a dodržiavať najmä:

a) prekrytie strechy izoláciou v tmavej farbe s tŕstenou rohožou,

b) náter prístrešku v nerušivých farbách,

c) nepoužívať na prekrytie fólie, textilné látky a budovať ďalšie prístrešky a prístavby,

d) neskladovať odpad vo vnútri alebo v blízkosti prístrešku,

e) neprinášať bytový nábytok do prístreškov.

Rybárska spoločnosť súčasne vyzýva rybárov, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby  odstránili nepoužívané a poškodené súčasti prístreškov (vrátane bytového nábytku) a umožnili tak pripravovanú údržbu, opravu a dezinfekciu prístreškov, ktorá sa bude vykonávať v priebehu roka 2020.  

Aktualizované dňa 1.9.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist