Oznamy

 RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2024 

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

RULES AND REGULATIONS APPLICABLE TO GUESTS AND FISHING WITH GUEST PERMITS AT THE FISHING GROUNDS OF FISHING COMPANY KOMJATICE, VALID FROM 01.01.2024

https://www.naryby-komjatice.sk/predaj/hostovacie-povolenia


TERMÍNY STRETNUTÍ KRÚŽKU A KLUBU MLADÝCH RYBÁROV V ROKU 2024

Stretnutia Krúžku mladých rybárov sú určené pre žiakov od 7 do 15 rokov s vydaným platným žiackym povolením na rok 2024.

Uvedené termíny stretnutí sú platné aj pre študentov od 15 do 26 rokov združených v Klube mladých rybárov s vydaným platným študentským povolením na lov rýb v roku 2024

Každý člen krúžku alebo klubu sa musí podľa Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti zúčastniť 4 stretnutí v roku 2024, aby mu bolo vydané povolenie na lov rýb aj v roku 2025.

Kontakt na vedúceho krúžku a klubu mladých rybárov: EMIL RÁC tel. 0902796066

Termíny stretnutí:

12.5.2024 od 9.00 do 12.00 hod. na Pláži Štrkoviska Komjatice

16.6.2024 od 9.00 do 12.00 hod. na Pláži Štrkoviska Komjatice

14.7.2024 od 9.00 do 12.00 hod. na Pláži Štrkoviska Komjatice

23.–25.8.2024 (Rybársky víkend detí a mládeže) od 9.00 hod. na Pláži Štrkoviska Komjatice

Aktualizované dňa 2.5.2024


POVINNÉ POUŽÍVANIE RYBÁRSKYCH VANIČIEK A KOLÍSOK 

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizované 23.11.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist