Oznamy

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2022

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 31.12.2021


RULES AND REGULATIONS APPLICABLE TO GUESTS AND FISHING WITH GUEST PERMITS AT THE FISHING GROUNDS OF FISHING COMPANY KOMJATICE, VALID FROM 01.01.2022

https://www.naryby-komjatice.sk/predaj/hostovacie-povolenia


ŠTRKOVISKO KOMJATICE / ČASŤ ŽABÁREŇ

PRAVIDLÁ PRE LOV RÝB A PSTRUHA DÚHOVÉHO

Lov Pstruha dúhového v časti Žabáreň ako ostatnej ryby je povolený od 29.11.2022 (UTOROK)!

Povolený je lov Pstruha dúhového na plávanú, na ťažko, muškárenie, sbirolino (bublinu) alebo prívlačou. Povolený je lov rýb najviac na dve udice v znení pravidiel aktuálneho Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Loviaci rybár zapisuje do prehľadu o úlovkoch povolenia na lov rýb Pstruha dúhového ihneď po privlastnení, ešte pred ďalším nahodením udice. Pstruh dúhový nemá stanovenú lovnú mieru a jeho úlovky je možné si ponechať do maximálneho denného limitu tzv. ostatných rýb, v znení Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Zakazuje sa lov deťom a žiakom na prívlač !

Všeobecne sa v časti Žabáreň zakazuje: lov rýb  na  hosťovacie povolenia.

Aktualizované dňa 28.11.2022


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY POVINNÉ OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist