Oznamy

VYDÁVANIE CELOROČNÝCH HOSŤOVACÍCH

POVOLENÍ NA RYBOLOV (250 EUR)

Rybárska spoločnosť Komjatice oznamuje novým záujemcom o celoročné hosťovacie povolenia, (ktorí doteraz nemali vydané celoročné povolenie) v hodnote 250 eur, že ich schválený a obmedzený počet určený pre roky 2017/2018 je vyčerpaný a nie je možné vydávať ďalšie povolenia. Z uvedeného dôvodu Rada rybárskej spoločnosti pozastavuje vydávanie celoročných hosťovacích povolení novým záujemcom a upúšťa od registrácie a schvaľovania žiadostí. Záujemcov o celoročné hosťovacie povolenia súčasne vyzývame, aby žiadosti o povolenia na rybolov na sezónu v roku 2018 zasielali až po oznámení o uvoľnení predaja, ktoré bude zverejnené na tomto mieste. Na žiadosti doručené od nových záujemcov odo dňa 1.9.2017 až do odvolania sa neprihliada a žiadosti sa neevidujú pre ďalšie obdobie.   

Matej Ludas, tajomník RSK

Aktualizované 12.9.2017


LOV SUMCA ZÁPADNÉHO OD 29.7.2017

Od 29.7. 2017 až do odvolania je SUMEC ZÁPADNÝ na Štrkovisku Komjatice zaradený medzi tzv. biele ryby bez minimálnej lovnej miery. Z uvedeného dôvodu si môžu rybári nad 15 r. privlastniť niekoľko kusov do 5 kg, alebo jeden ks nad 5 kg za 24 h. Žiaci a deti do 15 r. si môžu privlastniť niekoľko kusov do 3 kg, alebo 1 ks nad 3 kg za 24 h.

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované 29.7.2017


UPOZORNENIE !

ZÁKAZ LOVU DRAVÝCH RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ

Zakazuje sa lov dravých rýb v časti Žabáreň z dôvodu ochrany neresiska Zubáča veľkoústeho. Od 1.6.2017 platí v časti Žabáreň zákaz prívlače, muškárenia, lov na selet a mŕtvu alebo živú rybku. Povolený je iba lov kaprovitých rýb a bielych rýb na položenú a plávanú.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 1.6.2017


VJAZD MOTOROVÝM VOZIDLOM DO AREÁLU ŠTRKOVISKA KOMJATICE, UPOZORNENIE PRE VODIČOV !

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice upozorňuje vodičov s platným povolením na rybolov, že ak s motorovým vozidlom vchádzajú do areálu Štrkoviska Komjatice, ako prístupovú komunikáciu k lovným miestam na brehu štrkoviska môžu využívať iba a výhradne pôvodné poľné cesty vyjazdené v tesnej blízkosti brehov štrkoviska. Vjazd s motorovým vozidlom na priľahlé poľnohospodárske pozemky (v snahe obísť prekážku, uľahčiť si cestu, vyhnúť sa jamám a výmolom apod.) bude mať za následok zadržanie hosťovacieho alebo členského rybárskeho povolenia rybárskymi kontrolórmi. 

Aktualizované dňa 12.9. 2016  

ZÁKAZ LOVU Z OSTROVOV - OZNAM PRE HOSTÍ

Podľa uznesenia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice sa naďalej zakazuje loviť z ostrovov na hosťovacie (denné, trojdňové a týždenné) povolenia. Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice.

Aktualizované 01.01. 2016

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2017
Všetky práva vyhradené
made_by PhotoMedia.sk
TOPlist