Rada RSK

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice je zložená z funkcii predsedu spoločnosti, tajomníka, pokladníka, rybárskeho hospodára, vedúceho kontrolórov spoločnosti, vedúceho krúžku mladých rybárov a z ďalších 5 členov, ktorí plnia úlohy najmä v oblasti starostlivosti o rybárske revíry. Rada spoločnosti pracuje v priebehu kalendárneho roka podľa pripraveného plánu práce, zasadá začiatkom každého mesiaca a zabezpečuje aktuálne potreby nevyhnutné pri správe spoločnosti a rybárskych revírov.

Predseda spoločnosti:
Milan Barta
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 905 387 426
Tajomník spoločnosti:
PhDr. Matej Ludas
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 734 426
Rybársky hospodár:
Peter Slošár
+421 904 440 731
Pokladník:
Aurel Hajnala
+421 910 972 963
vedúci kontrolórov:
Ivan Kuzmický
+421 905 518 975
Vedúci krúžku mladých rybárov:
Richard Čulík
+421 907 500 444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prenájom, správa majetku:
Jozef Trstenovič
+421 907 899 722
Úprava revírov:
Peter Malík
+421 907 732 601

Peter Selický
+421 908 523 778

Viliam Šulík
+421 915 131 297

PLÁN PRÁCE NA ROK 2020

J A N U Á R  2 0 2 0

3.1. 2020  Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán rozpočtu rybárskej spoločnosti na rok 2020.

Plán zarybnenia revírov v roku 2020.

Plán pripravovaných podujatí v roku 2020, základné organizačné pokyny.

4.1. 2020  Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

25.1. 2020  Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).


F E B R U Á R  2 0 2 0

7.2. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o odovzdaných členských povoleniach. Správa o hospodárskych výsledkoch lovu rýb za rok 2019, o nákupe rýb a ich privlastnení členmi a hosťami rybárskej spoločnosti za rok 2019.

Príprava jarného a letného zarybnenia (termín, množstvo a druhy rýb).

Reorganizácia rybárskych kontrolórov a ich personálne obsadenie.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov I. štvrťrok 2020 (MAREC)

8.2. 2020 Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

22.2. 2020 Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).   


M A R E C  2 0 2 0

6.3. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava JARNEJ BRIGÁDY členov na upratovaní revírov, plán práce,

zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálu. Príprava evidencie účastníkov.

Plán práce Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti na rok 2020.

7.3. 2020 Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

28.3. 2020 Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.). 


A P R Í L  2 0 2 0

3.4. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava výročnej členskej schôdze v roku 2020.                 

Príprava Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej rybárskej sezóny.

5.4. 2020 Výročná členská schôdza v roku 2020 (9:00 hod. KD Komjatice).

25.4. 2020 JARNÁ BRIGÁDA členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.

26.4. 2020 Rybársky deň, slávnostné zahájenie novej rybárskej sezóny od 7:00 h. do 12:00 h.


M Á J  2 0 2 0    

15.5. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie organizácie Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej sezóny.

Správa o počte vydaných členských povolení na lov rýb pre rok 2020. 

Príprava Rybárskeho dňa žiakov a detí, pretekov v love rýb pri príležitosti MDD.

Vyhodnotenie priebehu a splnenia úloh jarnej brigády členov.

29.5.2020 Rybársky deň žiakov a detí, preteky v love rýb, MDD 8:00 h. – 12:00 hod.


J Ú N  2 0 2 0

5.6. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie priebehu pretekov žiakov a organizácie MDD.

Určenie opatrení, ktoré je potrebné zabezpečiť pred hlavnou rybárskou sezónou v revíroch spoločnosti.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov pre II. štvrťrok 2020 (JÚN).


J Ú L  2 0 2 0

3.7. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty v revíroch za 1. polrok 2020.

Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 1. polrok 2020.

Správa o kontrolnej činnosti v revíroch spoločnosti, priebežné vyhodnotenie za 1. polrok 2020.


A U G U S T  2 0 2 0

7.8. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o plnení rozpočtu rybárskej spoločnosti za 1. polrok, návrhy na úpravu rozpočtu, priority plnenia rozpočtu v 2. polroku 2020.

Správa o činnosti Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Príprava rybárskeho tábora 2020.

28.-30.8.2020 Rybársky tábor žiakov a detí 2020.


S E P T E M B E R  2 0 2 0

4.9. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava jesenného zarybnenia, zabezpečenie predbežných cenových ponúk, príprava objednávky na základe Plánu zarybnenia revírov pre rok 2020.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov pre III. štvrťrok 2020 (SEPTEMBER).


O K T Ó B E R  2 0 2 0

2.10. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o stave majetku a jeho údržbe.

Návrhy na aktualizáciu a doplnenie Prevádzkového poriadku pre rok 2021.  

Príprava JESENNEJ BRIGÁDY členov na upratovaní revírov, plán práce,

zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálu. Príprava evidencie účastníkov.

17.10.2020    JESENNÁ BRIGÁDA členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.


N O V E M B E R  2 0 2 0

6.11. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o kontrolnej činnosti v revíroch rybárskej spoločnosti v roku 2020. Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty za 2. polrok 2020.

Vyhodnotenie priebehu jesenného zarybnenia.

Vyhodnotenie priebehu a splnenia úloh jesennej brigády členov.


D E C E M B E R  2 0 2 0

11.12. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán práce na rok 2021. Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 2. polrok 2020. Správa o činnosti disciplinárnej komisie v roku 2020. Vyhodnotenie plnenia úloh určených plánom práce na rok 2020.

Plán práce bol schválený Radou Rybárskej spoločnosti Komjatice na jej zasadnutí dňa 13. decembra 2019.

Vyhotovil:                                                                                    

PhDr. Matej Ludas,

tajomník Rybárskej spoločnosti Komjatice

 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist