Rada RSK

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice je zložená z funkcii predsedu spoločnosti, tajomníka, pokladníka, rybárskeho hospodára, vedúceho kontrolórov spoločnosti, vedúceho krúžku mladých rybárov a z ďalších 5 členov, ktorí plnia úlohy najmä v oblasti starostlivosti o rybárske revíry. Rada spoločnosti pracuje v priebehu kalendárneho roka podľa pripraveného plánu práce, zasadá začiatkom každého mesiaca a zabezpečuje aktuálne potreby nevyhnutné pri správe spoločnosti a rybárskych revírov.

Predseda spoločnosti:
Milan Barta
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 905 387 426
Tajomník spoločnosti:
PhDr. Matej Ludas
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 734 426
Rybársky hospodár:
Peter Slošár
+421 904 440 731
Pokladník:
Aurel Hajnala
+421 910 972 963
vedúci kontrolórov:
Ivan Kuzmický
+421 905 518 975
Vedúci krúžku mladých rybárov:
Richard Čulík
+421 907 500 444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prenájom, správa majetku:
Jozef Trstenovič
+421 907 899 722
Úprava revírov:
Peter Malík
+421 907 732 601

Emil Porubský
+421 949 466 249

Peter Selický
+421 908 523 778

Viliam Šulík
+421 915 131 297

 

Plán práce Rady rybárskej spoločnosti Komjatice na rok 2018

J A N U Á R  2 0 1 8

5.1. 2018    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán rozpočtu rybárskej spoločnosti na rok 2018.

Plán zarybnenia revírov v roku 2018. Plán pripravovaných podujatí v roku 2018, základné organizačné pokyny. Návrh na doplnenie členov disciplinárnej komisie rybárskej spoločnosti.  

6.1. 2018     Vydávanie členských povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

27.1. 2018     Vydávanie členských povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

F E B R U Á R  2 0 1 8

2.2. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o odovzdaných členských povoleniach. Správa o hospodárskych výsledkoch rybolovu za rok 2017, o nákupe rýb a ich privlastnení členmi a hosťami rybárskej spoločnosti za rok 2017.Príprava jarného a letného zarybnenia (termín, množstvo a druhy rýb).

10.2. 2018     Vydávanie členských povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

24.2. 2018     Vydávanie členských povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

M A R E C  2 0 1 8

2.3. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava výročnej členskej schôdze v roku 2018.                 

Návrh opatrení na prípravu revírov po zimnom období.    

10.3. 2018     Vydávanie členských a žiackych povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

24.3. 2018     Vydávanie členských a žiackych povolení na rybolov pre rok 2018 (9:00 h. – 12:00 h.).

A P R Í L  2 0 1 8

6.4. 2018      Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej rybárskej sezóny. Správa o počte vydaných členských povoleniach na rybolov pre rok 2018. Príprava aktívu kontrolórov rybárskej spoločnosti, návrh programu. Plán práce Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti na rok 2018.

8.4. 2018     Výročná členská schôdza v roku 2018 (9:00 hod. KD Komjatice).

20.4. 2018     Aktív kontrolórov rybárskej spoločnosti (18:00 h., Kancelária RSK ).

21.4. 2018     Dobrovoľná brigáda členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.

29.4. 2018     Rybársky deň, slávnostné zahájenie novej rybárskej sezóny od 7:00 h. do 12:00 h.

M Á J  2 0 1 8           

4.5. 2018      Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie organizácie Rybárskeho dňa. Príprava Rybárskeho dňa žiakov a detí, pretekov žiakov pri príležitosti MDD v spolupráci so ZŠ Komjatice.

J Ú N  2 0 1 8

1.6. 2018     Rybársky deň žiakov a detí, preteky žiakov v love rýb na udicu pri príležitosti MDD od 8:00 h. do 12:00 h.          

8.6. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie priebehu pretekov žiakov a organizácie MDD. Určenie opatrení, ktoré je potrebné zabezpečiť pred  hlavnou rybárskou sezónou v revíroch spoločnosti. Správa o kontrolnej činnosti v revíroch spoločnosti, priebežné vyhodnotenie za 1. polrok 2018.

J Ú L  2 0 18

6.7. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty v revíroch za 1. polrok 2018. Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 1. polrok 2018.

A U G U S T  2 0 1 8

3.8. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o plnení rozpočtu rybárskej spoločnosti za 1. polrok, návrhy na úpravu rozpočtu, priority plnenia rozpočtu v 2. polroku 2018. Správa o činnosti Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Príprava rybárskeho tábora 2018.

24.-26.8.2018 Rybársky tábor žiakov a detí 2018.

S E P T E M B E R  2 0 1 8

7.9. 2018    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava jesenného zarybnenia, zabezpečenie predbežných cenových ponúk, príprava objednávky na základe Plánu zarybnenia revírov pre rok 2018. Príprava opatrení po zarybnení revírov (hájenie vybraných druhov rýb, kontrolná činnosť, pokyny a oznámenia pre členov a rybárskych hostí).   

 O K T Ó B E R  2 0 1 8

 5.10. 2018    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o stave majetku a jeho údržbe. Návrhy na aktualizáciu a doplnenie Prevádzkového poriadku pre rok 2019.  Správa o jesenných termínoch zarybnenia.

N O V E M B E R  2 0 1 8

9.11. 2018    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o kontrolnej činnosti v revíroch rybárskej spoločnosti v roku 2018. Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty za 2. polrok 2018. Vyhodnotenie priebehu jesenného zarybnenia.

D E C E M B E R  2 0 1 8

7.12. 2018    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán práce na rok 2019. Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 2. polrok 2018. Správa o činnosti disciplinárnej komisie v roku 2018. Vyhodnotenie plnenia úloh určených plánom práce na rok 2018.

Plán práce bol schválený Radou Rybárskej spoločnosti Komjatice na jej zasadnutí dňa 8. decembra 2017.

 

 

 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist