Rada RSK

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice je zložená z funkcii predsedu spoločnosti, tajomníka, pokladníka, rybárskeho hospodára, vedúceho kontrolórov spoločnosti, vedúceho krúžku mladých rybárov a z ďalších 5 členov, ktorí plnia úlohy najmä v oblasti starostlivosti o rybárske revíry. Rada spoločnosti pracuje v priebehu kalendárneho roka podľa pripraveného plánu práce, zasadá začiatkom každého mesiaca a zabezpečuje aktuálne potreby nevyhnutné pri správe spoločnosti a rybárskych revírov.

Predseda spoločnosti:
Milan Barta
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 905 387 426
Tajomník spoločnosti:
PhDr. Matej Ludas
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 734 426
Rybársky hospodár:
Peter Slošár
+421 904 440 731
Pokladník:
Aurel Hajnala
+421 910 972 963
vedúci kontrolórov:
Ivan Kuzmický
+421 905 518 975
Vedúci krúžku mladých rybárov:
Richard Čulík
+421 907 500 444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prenájom, správa majetku:
Jozef Trstenovič
+421 907 899 722
Úprava revírov:
Peter Malík
+421 907 732 601

Peter Selický
+421 908 523 778

Viliam Šulík
+421 915 131 297

P l á n  p r á c e  n a  r o k  2 0 19

J A N U Á R  2 0 1 9

4.1. 2019    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán rozpočtu rybárskej spoločnosti na rok 2019.

Plán zarybnenia revírov v roku 2019.

Plán pripravovaných podujatí v roku 2019, základné organizačné pokyny.

6.1. 2019     Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

26.1. 2019     Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

F E B R U Á R  2 0 1 9

1.2. 2018     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o odovzdaných členských povoleniach. Správa o hospodárskych výsledkoch rybolovu za rok 2018, o nákupe rýb a ich privlastnení členmi a hosťami rybárskej spoločnosti za rok 2018.

Príprava jarného a letného zarybnenia (termín, množstvo a druhy rýb).

2.2. 2019     Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

23.2. 2019   Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

M A R E C  2 0 1 9

1.3. 2019     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava výročnej členskej schôdze v roku 2019.                 

Návrh opatrení na prípravu revírov po zimnom období.    

2.3. 2019     Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

30.3. 2019   Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2019 (9:00 h. – 12:00 h.).

A P R Í L  2 0 1 9

5.4. 2019      Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej rybárskej sezóny.

Správa o počte vydaných členských povoleniach na lov rýb pre rok 2019.

Príprava aktívu kontrolórov rybárskej spoločnosti, návrh programu.

Plán práce Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti na rok 2019.

7.4. 2019     Výročná členská schôdza v roku 2019 (9:00 hod. KD Komjatice).

13.4. 2019     Aktív kontrolórov rybárskej spoločnosti (18:00 h., Kancelária RSK ).

13.4. 2019     Dobrovoľná brigáda členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.

28.4. 2019     Rybársky deň, slávnostné zahájenie novej rybárskej sezóny od 7:00 h. do 12:00 h.       

M Á J  2 0 1 9           

3.5. 2019     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie organizácie Rybárskeho dňa.

Príprava Rybárskeho dňa žiakov a detí, pretekov žiakov pri príležitosti MDD v spolupráci so ZŠ Komjatice.

31.5.2019      Rybársky deň žiakov a detí, preteky žiakov v love rýb na udicu

pri príležitosti MDD od 8:00 h. do 12:00 h.         

J Ú N  2 0 1 9

7.6. 2019     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie priebehu pretekov žiakov a organizácie MDD.

Určenie opatrení, ktoré je potrebné zabezpečiť pred  hlavnou rybárskou sezónou v revíroch spoločnosti.     

J Ú L  2 0 19

12.7. 2019   Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty v revíroch za 1. polrok 2019.

Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 1. polrok 2019.

Správa o kontrolnej činnosti v revíroch spoločnosti, priebežné vyhodnotenie za 1. polrok 2019.

A U G U S T  2 0 1 9

2.8. 2019     Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o plnení rozpočtu rybárskej spoločnosti za 1. polrok, návrhy na úpravu rozpočtu, priority plnenia rozpočtu v 2. polroku 2019.

Správa o činnosti Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Príprava rybárskeho tábora 2019.

23.-25.8.2019 Rybársky tábor žiakov a detí 2019.

S E P T E M B E R  2 0 1 9

6.9. 2019    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava jesenného zarybnenia, zabezpečenie predbežných cenových ponúk, príprava objednávky na základe Plánu zarybnenia revírov pre rok 2019.

Príprava opatrení po zarybnení revírov (hájenie vybraných druhov rýb, kontrolná činnosť, pokyny a oznámenia pre členov a rybárskych hostí).  

O K T Ó B E R  2 0 1 9

4.10. 2019    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o stave majetku a jeho údržbe.

Návrhy na aktualizáciu a doplnenie Prevádzkového poriadku pre rok 2020.  Správa o jesenných termínoch zarybnenia.

N O V E M B E R  2 0 1 9

8.11. 2019    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o kontrolnej činnosti v revíroch rybárskej spoločnosti v roku 2019. Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty za 2. polrok 2019.

Vyhodnotenie priebehu jesenného zarybnenia.

D E C E M B E R  2 0 1 9

6.12. 2019    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán práce na rok 2020. Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 2. polrok 2019. Správa o činnosti disciplinárnej komisie v roku 2019. Vyhodnotenie plnenia úloh určených plánom práce na rok 2019.

Plán práce bol schválený Radou Rybárskej spoločnosti Komjatice na jej zasadnutí dňa 15. decembra 2018.

Vyhotovil:                                                                                    

PhDr. Matej Ludas,

tajomník Rybárskej spoločnosti Komjatice

 

 

 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist