Povinnosti loviaceho

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE HOSTÍ

Každý hosť s prihliadnutím na konkrétnu rybolovnú techniku a obdobie rybolovu je vo všeobecnosti pri rybačke na našich revíroch povinný:

 1. Mať platné povolenie na rybolov vydané Rybárskou spoločnosťou Komjatice.
 2. Pri love na položenú alebo plávanú loviť na najviac 2 udice opatrené navijakom alebo bez navijaku a s max. 2 nadväzcami na jednej udici. Za udicu sa považuje aj jednoduchý bič.
 3. Mať pripravené na použitie (rozložené): - dezinfekčný prostriedok, podberák, vlhkú komerčne predávanú podložku min. rozmerov 100 x 50 cm, centimeter, vyberač háčikov.
 4. Vždy použiť pri výlove ryby podberák a mokrú podušku, nevypínať ryby vo vode.
 5. Mať osvetlené miesto, na ktorom má rozložené udice od zotmenia do rozvidnenia, a to elektrickou baterkou, lampášom apod.
 6. Používať iba tyčové bójky.
 7. Neklásť ohne a odpad si z miesta zobrať so sebou. Chytanie na znečistenom mieste je priestupok, ktorý má za následok zadržanie povolenia na rybolov.
 8. Lovná miera kapra pri privlastnení je od 40 cm do 60 cm, to znamená, že si smiete privlastniť iba kaprov, ktoré dosahujú rozmery nad 40 cm a pod 60 cm. Za deň (24 h.) si môžete privlastniť max. 1 kapra alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany-bielych rýb.
 9. Lovná miera amura pri privlastnení je min. 60 cm.
 10. Na pohon člna používať iba veslá a vlastnú silu, akýkoľvek motor na pohon člna je zakázaný !
 11. Hosťom nie je povolené loviť v časti štrkoviska označenej ako Žabáreň.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ POVOLENIA – 24 hodín.

 1. Hosť vyznačí v povolení príchod k vode (začiatok lovu – ešte pred nahodením údíc) vpísaním aktuálneho dátumu do príslušnej kolónky.
 2. Za 24 hodín a na jedno povolenie si hosť môže privlastniť 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapor, šťuka, zubáč, sumec apod.) alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany, tzv. bielych rýb. Je na Vás či si chcete privlastniť iba hospodársky cenené ryby alebo len tzv. biele, nesmiete ich však kombinovať.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci hosť druh ryby, mieru v cm, približnú hmotnosť a čas (hodina, minúta) ulovenia ryby. Pri rybách bez individuálnej ochrany v pribehu lovu alebo po jeho skončení, ale pri ulovení hospodársky cenenej ryby ihneď po privlastnení.
 4. Po privlastnení si ryby lov skončí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Ak si neprivlastní žiadnu rybu po uplynutí 24 hodín a pred odovzdaním povolenia riadok s dátumom celý vyčiarkne.
 6. Hosť povolenie odovzdná v mieste zakúpenia alebo vhodením do schránky umiestnenej na maringotke v prednej časti na pláži štrkoviska.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ POVOLENIA – 48 a viac hodín/dní.

 1. Hosť vyznačí v povolení príchod k vode (začiatok lovu – ešte pred nahodením údíc) vpísaním aktuálneho dátumu do príslušnej kolónky, a to v každý deň lovu.
 2. Za 24 hodín si hosť môže privlastniť 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapor, šťuka, zubáč, sumec apod.) alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci hosť počet alebo množstvo, druh ryby, mieru v cm, približnú hmotnosť a dátum, čas (hodina, minúta) ulovenia ryby.
 4. Po privlastnení si ryby lov skončí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Na týždenné povolenie si loviaci hosť môže privlastniť za každých 24 hodín 1 ks hospodársky cenenej ryby, ale max 4 ks za týždeň.
 6. Hosť môže opätovne začať loviť až v nasledujúcich 24 hodinách povolenia. Príklad: povolenie na rybolov som si zakúpil na 3 dni a to od 1. júna 14:00 h. - do 4. júna do 14:00 h. Dňa 2. júna o 12:00 h. si zapísaním do prehľadu o úlovkoch privlastním 1 ks kapra. Keďže lovím ešte stále iba v prvom dni (v prvých 24 hodinách) od zakúpenia povolenia, po privlastnení si ryby udicu z vody vytiahnem a opäť ju môžem nahodiť až keď mi začne plynúť ďalší deň (ďalších 24 h.) povolenia, t.j. opätovne môžem začať loviť od: 2. júna 14:00 h.     
 7. Ak si neprivlastní žiadnu rybu po 24 hodinách riadok s dátumom celý vyčiarkne a vpíše dátum ďalšieho dňa lovu.
 8. Hosť povolenie odovzdná v mieste zakúpenia alebo vhodením do schránky umiestnenej na maringotke v prednej časti na pláži štrkoviska a v časti Žabáreň.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ CELOROČNÉHO HOSŤOVACIEHO POVOLENIA

 1. Hosť takto zakúpenej povolenky sa stáva tzv. dočasným členom rybárskej spoločnosti a riadi sa Prevádzkovým poriadkom určeným pre členov spoločnosti.
 2. Za 24 hodín si hosť môže privlastniť na tento typ povolenia 2 ks hospodársky cenenej ryby (kapor, šťuka, zubáč, sumec apod.), ale max. 20 ks za rok, z toho max. 6 ks dravých rýb.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci hosť dátum, čas, druh ryby, mieru v cm, približnú hmotnosť a čas (hodina, minúta) ulovenia ryby.
 4. Po privlastnení si maximálneho počtu alebo množstva úlovkov lov končí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Hosť môže opätovne začať loviť až po uplynutí 24 hodín od privlastnenia si maximálneho povoleného počtu alebo množstva privlastnených rýb.
 6. Hosť povolenie odovzdná v mieste zakúpenia po uplynutí 365 dní.

LOV DRAVÝCH RÝB – ŠŤUKA, ZUBÁČ, OSTRIEŽ

 1. Loviť na prívlač je povolené od 1. júna do 31. decembra kalendárneho roka.
 2. Ak lovíte prívlačou môžete loviť iba na jednu udicu, to znamená, že ak sa rozhodnete pre prívlač nesmiete mať nahodenú žiadnu inú udicu (na položenú, plávanú).
 3. Pri love prívlačou môžete použiť namiesto podberáku rybárske vylovovacie kliešte, ale nazabúdajte na povinnosť vždy použiť mokrú podložku pod ulovenú rybu pri jej uvoľňovaní.
 4. Lovná miera šťuky pri privlastnení je min. 60 cm.
 5. Lovná miera zubáča pri privlastnení je min. 50 cm.
 6. Lovná miera ostrieža pri privlastnení je min. 25 cm.

LOV SUMCOV

 1. Lov sumcov je povolený celoročne.
 2. Môžete loviť s použitím vábničky, na položenú alebo plavákom, bójkou, za nástrahu však musíte použiť nástrahovú rybku o veľkosti min. 25 cm alebo podľa vášho uváženia môžete nastražiť boilies, červy, nadáje apod.
 3. Lovná miera sumca pri privlastnení je min. 50 cm.

ZÁKAZY

 1. Zákaz klásť ohne mimo vyhradených miest. Vyhradené miesta sú iba v prednej časti, pri tzv. pláži štrkoviska. Mimo týchto miest môžete použiť iba gril s vlastnou konštrukciou, ktorá zabráni dotyku so zemou.
 2. Zákaz čistiť úlovky v revíry.
 3. Zákaz stanovať a bivakovať na ostrovoch. Za stan sa považuje aj slnečník alebo dáždnik s uzatvoriteľnou bočnicou.
 4. Zákaz používať plavidlá poháňané ropou alebo chemickými látkami.
 5. Zákaz používať H – bóje.
 6. Zákaz vjazdu do revíru bez platného povolenia. Kontrolu zákazu za osadenými dopravnými značkami vykonáva Polícia SR a Obecná polícia Komjatice. Vjazd bez povolenia je možný iba na záchytné parkoviská pri každom vstupe.
 7. Pre hostí s denným, viacdenným a týždenným povolením na rybolov platí zákaz lovu zo všetkých ostrovov a v časti Žabáreň.
Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2017
Všetky práva vyhradené
made_by PhotoMedia.sk
TOPlist