Prenájom obytnej bunky - MARINGOTKY

Pre členov a hostí rybárskej spoločnosti obytná bunka - maringotka:

na 24 hod. cena prenájmu: 15,- EUR

Počas užívania je nájomca povinný dbať o čistotu a v prípade spôsobenia škody uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s jej odstránením. Po ukončení prenájmu musia byť obytná bunka alebo karavan v stave v akom boli prevzaté.

Kontakt na prenájom: Jozef Trstenovič, tel.:  0907 899 722, správca obytnej bunky - maringotky, člen Rady RSK

Výbava obytnej bunky - maringotky:
- postele pre 4 osoby + matrace
- plynový sporák
- kuchynský nerezový drez a pracovná doska
- kachle na tuhé palivo s možnosťou prípravy jednoduchých jedál
- skrinka na šatstvo a iné potreby
- kuchynský riad (poháre, taniere, príbor, hrnce)
- osvetlenie interiéru
- pivný stôl a lavice, stoličky.


UBYTOVACÍ PORIADOK PRE MARINGOTKU RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE

 1. Maringotka sa prenajíma iba osobe staršej ako 18 rokov, ktorá je súčasne držiteľom Povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice. Termín je záväzne objednaný až po dohode so správcom maringotky a po zaplatení poplatku za prenájom. Nájom maringotky je možný po predchádzajúcom telefonickom rozhovore so správcom maringotky. Kontakt na správcu je súčasťou webu: www.naryby-komjatice.sk
 2. Súčasťou prevzatia maringotky je kontrola inventárneho súpisu majetku v maringotke. Pri odovzdávaní zariadenia na začiatku a na konci prenájmu bude tento súpis skontrolovaný a porovnaný s aktuálnym stavom majetku. Chýbajúci alebo poškodený majetok je povinný nájomca rybárskej spoločnosti nahradiť.

 Nájomca je povinný dodržiavať nasledujúce podmienky prenájmu:

 • Nájomca prevezme kľúče od správcu maringotky a skontroluje si jej vybavenie a stav podľa priloženého súpisu majetku.
 • Nájomca je povinný udržiavať čistotu a poriadok v maringotke, ako i v jej bezprostrednom okolí. Pri odovzdávaní maringotky správcovi musia byť umyté a upratané riady, pozametaná a umytá podlaha. Okolie maringotky a lovné miesto musí byť bez odpadkov.
 • Vonkajší nábytok, najmä skladacie lavice a stôl je poviný nájomca pred odchodom z maringotky v čistom stave uložiť späť do interiéru.
 • Po skončení pobytu je nájomca povinný vložiťvšetky odpadky do igelitových vriec a odniesť so sebou.
 • V priestoroch maringotky je prísne zakázané fajčiť !!!
 • Zakazuje sa premiestňovať nábytok v maringotke !
 • Po skončení pobytu je nájomca povinný uzatvoriť okná, uzamknúť dvere a kľúče odovzdať správcovi maringotky.
 • Zapaľovať oheň v okolí maringotky je povolené len v uzatvorených nádobách (gril, nadzemné ohnisko, apod.), ktoré nespôsobia pod sebou vypálenie trávy. Odpad paliva z grilu je nájomca povinný odstrániť tak, aby neznečistil okolie maringotky.
 • Maringotka je prístupná pre deti výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Dbajte na bezpečnosť detí a nenechávajte ich v maringotke osamote !

Rybárska spoločnosť Komjatice dňa 1.12.2018

 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist