Potrebné doklady

Pre vydanie hosťovacieho povolenia je potrebné, aby ste na predajnom mieste predložili občiansky preukaz, žiadne iné doklady k vydaniu hosťovacieho povolenia nepotrebujete.

Pri vydávaní detského/žiackeho povolenia nadiktuje údaje plnoletná osoba v sprievode dieťaťa. Potrebné údaje sú meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého bydliska.

Po skončení lovu ste povinný povolenie fyzicky vrátiť na predajnom mieste vhodením do poštovej schránky alebo vhodením do schránky na maringotke spoločnosti v prednej časti revíru (smer od hl. prístupovej cesty Komjatice – Černík) 3490 Štrkoviska Komjatice. Neodovzdanie povolenia môže mať za následok nevydanie povolenia pri opakovanej návšteve.

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist