Predaj členských povolení

 

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB 2023

Vážení členovia rybárskej spoločnosti,

členské povolenie na lov rýb pre rok 2023 si môžete prevziať na adrese sídla Rybárskej spoločnosti Komjatice, Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) v termínoch, ktoré uvádzame nižšie. Povolenia budú vydávané cez výdajné okno z dvora, so vstupom cez bránu z ulice Hviezdoslavova v uvedených dňoch od 9.00 do 12.00 hod.

 JANUÁR   

 FEBRUÁR 

 MAREC

7.1.2023

 4.2.2023

 4.3.2023

21.1.2023

25.2.2023

 25.3.2023

Krátkodobé povolenia na lov rýb sa budú vydávať v termínoch: 7. a 21.1.2023,  4. a 25.2.2023, 4. a 25.3.2023 od 11.00 do 13.00 hod.

Žiacke povolenia na lov rýb od 7 do 15 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať v termínoch: 4.3.2023 a 25.3.2023 od 9.00 do 12.00 hod. Pre vydanie povolenia je potrebné priniesť aktuálnu fotografiu dieťaťa v preukazovom formáte.

Študentské povolenia na lov rýb od 15 do 26 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať za podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku rybárskej spoločnosti platnom od 1.1.2023 individuálne, až po schválení žiadosti Radou rybárskej spoločnosti.

Aktualizácia dňa 29.12.2022


POVINNOSŤ ODOVZDAŤ PREHĽAD O ÚLOVKOCH DO 15. JANUÁRA 2023 

Pre vydanie povolenia na nasledujúci kalendárny rok je člen, žiak alebo krátkodobý člen, ktorému skončila platnosť povolenia, povinný odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. januára 2023, a to osobne alebo na vybraných miestach:

1. odovzdaním hospodárovi spoločnosti: Peter Slošár,

2. odovzdaním v predajni Rybárstva Slnečnica,

3. vložením do bielej poštovej schránky na

bráne RYBÁRSTVA SLNEČNICA, Dolná 12, Komjatice.

Aktualizované dňa 2.1.2023


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist