Predaj členských povolení

Rybárska spoločnosť Komjatice realizuje predaj celoročných členských povolení na lov rýb v termínoch od 1. januára do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Pre vydanie členského povolenia je člen povinný odovzdať prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. januára, a to na vybraných miestach alebo osobne:

1. hospodárovi spoločnosti: Peter Slošár,

2. v sídle spoločnosti: Dolná 12, 941 06 Komjatice, do bielej poštovej schránky na bráne RYBÁRSTVA SLNEČNICA.


Termíny pre vydávanie a predaj celoročných povolení na lov rýb pre členov v roku 2018:

Vydávanie členských povolení na lov rýb od 9:00 h. do 12:00 h. v termínoch:

27.1.2018, 10.2.2018, 24.2.2018, 10.3.2018, 24.3.2018

Povolenia na lov rýb sa členom vydávajú na adrese: Dolná č. 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica).

Aktualizované: 05.01.2018


 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist