Predaj členských povolení

Rybárska spoločnosť Komjatice realizuje predaj celoročných členských povolení na lov rýb v termínoch od 1. januára do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Pre vydanie členského povolenia je člen povinný odovzdať prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. januára, a to na vybraných miestach alebo osobne:

1. hospodárovi spoločnosti: Peter Slošár,

2. v sídle spoločnosti: Dolná 12, 941 06 Komjatice, do bielej poštovej schránky na bráne RYBÁRSTVA SLNEČNICA.


ČLENOVIA

Termíny pre vydávanie a predaj celoročných povolení na lov rýb pre členov v roku 2019:

Vydávanie členských povolení na lov rýb od 9:00 h. do 12:00 h. v termínoch:

2.3.2019, 30.3.2019 (SOBOTA)

Povolenia na lov rýb sa členom vydávajú na adrese: Dolná č. 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica).

Aktualizované: 27.12.2018


KRÁTKODOBÝ ČLENOVIA (350 a 1000 EUR)

Termíny pre vydávanie a predaj celoročných povolení na lov rýb pre krátkodobých členov v roku 2019:

Vydávanie krátkodobých členských povolení na lov rýb od 9:00 h. do 12:00 h. v termínoch:

9.3.2019, 16.3.2019 (SOBOTA)

Povolenia na lov rýb sa vydávajú iba krátkodobým členom, ktorý mali vydané povolenie v roku 2018. Celoročné povolenia sa novým záujemcom nevydávajú.

Povolenia na lov rýb sa krátkodobým členom vydávajú na adrese: Dolná č. 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica).

Vo výnimočných prípadoch je možné vydať povolenie aj mimo určených termínov, po telefonickom dohovore s predsedom rybárskej spoločnosti Milanom Bartom, tel. 0905387426.

Aktualizované: 29.1.2019

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist