Predaj hosťovacích povolení

Hosťovacie povolenia pre rybársku verejnosť sú v predaji celoročne a dotýkajú sa ich iba aktuálne obmedzenia v revíry, preto si ich prosím pred zámerom zakúpiť povolenie pozorne prečítajte. Začiatok časového úseku, v ktorom chcete loviť je voliteľný, napr. máte záujem o hosťovacie povolenie na 24 hod., konkrétne deň 1. júna, požiadajte teda predajcu povolení, aby vám vyznačil čas lovu napr. od 16:00 h. V uvedenom prípade je povolenie platné od 1. júna 16:00 h. do 2. júna 16:00 h. Je potrebné si uvedomiť, že privlastnením si úlovku v povolenom množstve alebo počte (zapísaním ryby do prehľadu) sa lov okamžite skončí. Po privlastnení si ryby už nesmiete udice nahodiť, pokiaľ si nezakúpite ďalšie povolenie.

Cenník povolení pre osobu od 15 rokov/dospelý:

POVOLENIE NA LOV RÝB 24 hod. 20 EUR

POVOLENIE NA LOV RÝB 7 dní. 80 EUR

Cenník povolení pre osobu do 15 rokov/žiacke povolenie:

POVOLENIE NA LOV RÝB 24 hod. 15 EUR

POVOLENIE NA LOV RÝB 7 dní. 60 EUR

Deti do 6 rokov môžu v sprievode plnoletej osoby (18 rokov) znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti loviť v mesiacoch jún, júl a august bezplatne (bez povolenia) na 1 udicu – tzv. bič bez navijaka a môžu si privlastniť iba ostatné ryby (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.


 

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist