Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


LOV PSTRUHA DÚHOVÉHO POVOLENÝ V ČASTI ŽABÁREŇ OD 3.11.2018 (SOBOTA) - PRAVIDLÁ LOVU

Povolený je lov Pstruha dúhového: na plávanú, muškárenie, sbirolino (bublinu) alebo prívlačou, výhradne na jednu udicu. Zakazuje sa lov deťom a žiakom na prívlač ! Všeobecne sa v časti Žabáreň zakazuje: lov rýb 2.11.2018 po napustení Pstruha dúhového, lov rýb na mŕtvu alebo živú rybku/aj selet alebo jej časť, privlastnenie si Zubáča veľkoústeho a Šťuky severnej (loviaci je povinný zubáča alebo šťuku pustiť šetrne späť do vody), lov rýb na denné hosťovacie povolenia. Zakazuje sa uloveného  Pstruha  dúhového  pustiť  späť do vody ! Všetky zákazy a pravidlá platia do 31.12.2018 ! Po tomto  dátume  sa loví podľa Prevádzkového poriadku na rok 2019. Lov pstruhov v časti Žabáreň je povolený iba členom rybárskej spoločnosti a členom s celoročným hosťovacím povolením na lov rýb. Loviaci  rybár nad 15 rokov si môže do 31.12.2018 privlastniť max. 10 ks (deti a žiaci max. 5 ks) Pstruha dúhového na jedno celoročné povolenie, a to bez denného limitu. Loviaci rybár zapisuje do  prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) Pstruha dúhového ihneď po ulovení a ešte pred ďalším nahodením udice ! Pstruh dúhový nemá stanovenú lovnú mieru !

Aktualizované 2.11.2018


UPOZORNENIE !

ZÁKAZ LOVU DRAVÝCH RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ NA MŔTVU ALEBO ŽIVÚ RYBKU

Zákaz lovu dravých rýb v časti Žabáreň na mŕtvu alebo živú rybku, selet alebo jej časť platí počas celého roka 2018. Od 3.11.2018 do 31.12.2018 je povolená v časti Žabáreň prívlač a muškárenie s umelými nástrahami výhradne za účelom lovu Pstruha dúhového. Ak loviaci rybár uloví Zubáča veľkoústeho alebo Šťuku severnú, je povinný šetrne tieto druhy rýb pustiť späť do vody.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 2.11.2018


V roku 2018 platí ZÁKAZ lovu a privlastnenia si pstruha dúhového hosťom s denným a viacdenným povolením na lov rýb !

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie vydané v roku 2018 nie je dovolené si privlastniť Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Pre ČLENOV RSK platí ZÁKAZ lovu na prívlač od 1. januára do 30. apríla 2018 !

V roku 2018 platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

V roku 2018 platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 01.01. 2018

REVÍR č. 2. STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO. Revír 3790 Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať rybolov. Revír je staveniskom so zákazom vstupu.

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist