Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie nie je povolené loviť šťuku a zubáča akýmkoľvek spôsobom, hosťom nie je povolený lov na prívlač a nie je povolené hosťom privlastniť si Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

Platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 30.12.2021


STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE, Revír č. 2.

ZÁKAZ LOVU RÝB !

Revír č. 2. Staré štrkovisko Komjatice - Nová časť, nie je povolené vykonávať lov rýb.

Aktualizované 1.6.2022