Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


ŠTRKOVISKO KOMJATICE - ČASŤ ŽABÁREŇ

UPOZORNENIE !   1.1. - 31.12.2020

ZÁKAZ LOVU RÝB NA PRÍVLAČ, MUŠKÁRENIE, NA ŽIVÚ ALEBO MŔTVU RYBKU V ČASTI ŽABÁREŇ

V období od  1.1. do 31.12.2020 platí zákaz lovu rýb na prívlač, muškárením, lov na mŕtvu alebo živú rybku, jej časť alebo selet v časti Žabáreň.

V časti Žabáreň platí zákaz lovu rýb na denné a viac denné hosťovacie povolenia.

Povolený je lov rýb na plávanú, položenú (na ťažko), lov sumcov na nadáje alebo pelety. Zakazuje sa privlastniť si náhodne uloveného zubáča alebo šťuku, v prípade ulovenia týchto rýb je loviaci povinný zubáča alebo šťuku šetrne pustiť späť do vody.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 12.5.2020


OZNAM pre členov, krátkodobých členov, žiakov, hostí a rybársku verejnosť

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU OD 16.3.2020 Z DÔVODU OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA A V SÚVISLOSTI SO ŠIRENÍM VÍRUSU COVID-19 RUŠÍ VŠETKY PLÁNOVANÉ PODUJATIA AŽ DO ODVOLANIA !

RUŠÍ SA NAJMÄ TERMÍN TÝCHTO PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ:

- TERMÍNY BRIGÁD ČLENOV NA UPRATOVANÍ REVÍROV V ROKU 2020. Zrušuje sa povinnosť členov rybárskej spoločnosti zúčastniť sa brigády na upratovaní revírov pre rok 2020. Až do odvolania sa pozastavuje uplatňovanie Čl. VIII. ods. 5. Prevádzkového poriadku platného od 1.1.2020.

Správajte sa prosím pri love rýb zodpovedne, nelovte v skupinách na jednom mieste a dodržiavajte predpísaný odstup tak, aby ste chránili zdravie seba aj ostatných.

Petrov zdar a pevné zdravie Vám praje

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice, Komjatice dňa 16.3.2020.


Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


ŠTRKOVISKO KOMJATICE, Revír č. 1.

Platí zákaz lovu dravých rýb pre hostí akýmkoľvek spôsobom.

Aktualizované dňa 1.5.2020


VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie vydané v roku 2020 nie je povolená loviť šťuku a zubáča akýmkoľvek spôsobom, hosťom nie je povolený lov na prívlač a nie je povolené hosťom privlastniť si Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

V roku 2020 platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

V roku 2020 platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 2.1.2020


STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE, Revír č. 2.

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO. Revír č. 2. Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať lov rýb. Revír je staveniskom so zákazom vstupu.

Aktualizované 1.7.2020