Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie nie je povolené loviť šťuku a zubáča akýmkoľvek spôsobom, hosťom nie je povolený lov na prívlač a nie je povolené hosťom privlastniť si Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

Platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 30.10.2022


Revír č. 2, STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE,

Revír č. 2. Staré štrkovisko Komjatice - Nové bagrovisko, platí:

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !

Revír č. 2. Staré štrkovisko Komjatice - Staré bagrovisko, platí:

LOV RÝB POVOLENÝ IBA ČLENOM RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI A ŽIAKOM DO 15 ROKOV ZDRUŽENÝM V KRÚŽKU MLADÝCH RYBÁROV PRI RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE !

ZAKAZUJE SA:

1,. LOV RÝB BEZ ČLENSKÉHO / ŽIACKEHO POVOLENIA VYDANÉHO RYBÁRSKOU SPOLOČNOSŤOU KOMJATICE.

2. LOV RÝB NA KRÁTKODOBÉ A HOSŤOVACIE POVOLENIA VYDANÉ RYBÁRSKOU SPOLOČNOSŤOU KOMJATICE. PLATÍ ZÁKAZ LOVU RÝB PRE KRÁTKODOBÝCH ČLENOV A HOSTÍ RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI .

3. PRIVLASTNIŤ SI AKÚKOĽVEK RYBU! REVÍR č. 2 STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE, ČASŤ: STARÉ BAGROVISKO JE V REŽIME CHYŤ A PUSŤ !

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované 30.10.2022