Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


ČASŤ ŽABÁREŇ

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU V ČASTI ŽABÁREŇ

Platí všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v časti Žabáreň do 15. júna 2018 z dôvodu ochrany neresiska Zubáča veľkoústeho. Zakazuje sa akákoľvek manipulácia s bójami označujúcimi neresové koše.

Aktualizované dňa 15.4.2018


UPOZORNENIE !

ZÁKAZ LOVU DRAVÝCH RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ V PLATNOSTI od 16.6.2018 (po skončení všeobecného zákazu lovu)

Zakazuje sa lov dravých rýb v časti Žabáreň z dôvodu ochrany neresiska Zubáča veľkoústeho. V časti Žabáreň platí zákaz prívlače, muškárenia, lov na selet a mŕtvu alebo živú rybku. Povolený je iba lov kaprovitých rýb a bielych rýb na položenú a plávanú, a to výhradne iba pre členov (aj dočasných) rybárskej spoločnosti. Hosťom je lov rýb v časti Žabáreň všeobecne zakázaný !

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 15.4.2018


V roku 2018 platí ZÁKAZ lovu a privlastnenia si pstruha dúhového hosťom s denným a viacdenným povolením na lov rýb !

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie vydané v roku 2018 nie je dovolené si privlastniť Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Pre ČLENOV RSK platí ZÁKAZ lovu na prívlač od 1. januára do 30. apríla 2018 !

V roku 2018 platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

PV roku 2018 platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 01.01. 2018

REVÍR č. 2. STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO. Revír 3790 Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať rybolov. Revír je staveniskom so zákazom vstupu.

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist