Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


UPOZORNENIE !

UPOZORNENIE ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ

Zákaz lovu všetkých druhov rýb v časti Žabáreň na položenú, plávanú, prívlač, muškárenie, mŕtvu alebo živú rybku, selet alebo jej časť platí od 3.4.2019 do odvolania z dôvodu umiestnenia neresových košov pre výter Zubáča !

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 2.4.2019


V roku 2019 platí ZÁKAZ lovu a privlastnenia si pstruha dúhového hosťom s denným a viacdenným povolením na lov rýb !

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie vydané v roku 2019 nie je povolená prívlač a nie je povolené si privlastniť Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Pre ČLENOV RSK platí ZÁKAZ lovu na prívlač od 1. januára do 30. apríla 2019 ! Zakazuje sa lov na prívlač a živú alebo mŕtvu rybku v časti Žabáreň.

V roku 2019 platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

V roku 2019 platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

V roku 2019 platí ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 01.01.2019

REVÍR č. 2. STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO. Revír 3790 Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať lov rýb. Revír je staveniskom so zákazom vstupu.

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist