Aktuálne obmedzenia

REVÍR 3490 ŠTRKOVISKO KOMJATICE

ČASŤ ŽABÁREŇ

Lov Pstruha dúhového v časti Žabáreň je povolený od 27.10.2017 (piatok)!

Platí všeobecný zákaz lovu rýb v časti Žabáreň od 23.10. do 26.10.2017.

Povolený je iba lov Pstruha dúhového od 27.10.2017 na plávanú, muškárenie, sbirolino (bublinu) alebo prívlačou, výhradne na jednu udicu. Platí všeobecný zákaz lovu a privlastnenia si iných rýb ako Pstruha dúhového ! Zakazuje sa lov deťom a žiakom na prívlač ! Všeobecne sa v časti Žabáreň zakazuje: lov na rybku/selet, lov a privlastnenie si iných rýb ako Pstruha dúhového, lov rýb  na  denné hosťovacie  povolenia. Zakazuje sa uloveného Pstruha  dúhového  pustiť späť do vody! Všetky zákazy a pravidlá platia do 31.12.2017! Po uvedenom dátume sa loví podľa Prevádzkového poriadku na rok 2018. Loviaci  rybár si môže do 31.12.2017 privlastniť max. 10 ks  (deti a žiaci  max. 5 ks) Pstruha dúhového, a to bez denného limitu. Loviaci rybár zapisuje do prehľadu o úlovkoch (povolenia) Pstruha dúhového ihneď po ulovení a ešte pred ďalším nahodením udice ! Pstruh dúhový nemá stanovenú lovnú mieru !

Aktualizované 21.10.2017 


UPOZORNENIE !

ZÁKAZ LOVU DRAVÝCH RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ

Zakazuje sa lov dravých rýb v časti Žabáreň z dôvodu ochrany neresiska Zubáča veľkoústeho. Od 1.6.2017 platí v časti Žabáreň zákaz prívlače, muškárenia, lov na selet a mŕtvu alebo živú rybku. Povolený je iba lov kaprovitých rýb a bielych rýb na položenú a plávanú.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 1.6.2017


ZÁKAZ lovu a privlastnenia si pstruha dúhového hosťom s denným a viacdenným povolením !

ZÁKAZ lovu na prívlač od 1. januára do 31. mája 2017 !

ZÁKAZ lovu z ostrovov a v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných Hosťovacích povolení na rybolov.

ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na rybolov vydaného rybárskou spoločnosťou (dodržiavanie kontroluje Polícia SR).

Aktualizované 05.01. 2017

REVÍR 3790 STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO. Revír 3790 Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať rybolov.

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2017
Všetky práva vyhradené
made_by PhotoMedia.sk
TOPlist