Predaj žiackych povolení

Žiacke povolenia sú v predaji pre žiakov od 6 do 15 rokov a sú platné v príslušnom kalendárnom roku. Predaj povolenia pre záujemcu je podmienený členstvom v Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Nový člen spolu s povolením získa aj preukaz člena a je oboznámený s akciami organizovanými pre členov a činnosťou krúžku. Prijatý člen krúžku je pre vydanie povolenia v nasledujúcom roku povinný zúčastniť sa stretnutí krúžku minimálne štyrikrát. Príklad: ak má žiak vydané povolenie pre rok 2019 a má záujem sa naďalej venovať lovu rýb v našich revíroch aj v roku 2020, je povinný v roku 2019 absolvovať minimálne štyri stretnutia krúžku, aby mu bolo vydané povolenie pre rok 2020. Účasť na stretnutiach krúžku preukáže žiak Členským preukazom, v ktorom sú záznamy o účasti potvrdené vedúcim krúžku.

Žiacke povolenia platné na kalendárny rok sú pre žiakov v predaji od marca do konca júna príslušného roka a k ich vydaniu je potrebné predložiť:
- 1 x fotografiu žiaka,
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- trvalé bydlisko.

Poplatok za vydanie žiackeho povolenia je pre rok 2020 v sume 40,00 EUR.


RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE

OZNAM pre členov, krátkodobých členov, žiakov, hostí a rybársku verejnosť


RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU OD 16.3.2020 Z DÔVODU OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA A V SÚVISLOSTI SO ŠIRENÍM VÍRUSU COVID-19 RUŠÍ VŠETKY PLÁNOVANÉ PODUJATIA AŽ DO ODVOLANIA !

RUŠÍ SA NAJMÄ TERMÍN TÝCHTO PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ:

- TERMÍN VYDÁVANIA POVOLENÍ NA LOV RÝB PRE ČLENOV A ŽIAKOV PLÁNOVANÝ NA DEŇ 28.3.2020 !!!

VÝDÁVANIE POVOLENÍ PRE ROK 2020

ŽIACI do 15 r.: pre vydanie povolenia na lov rýb pre rok 2020 kontaktujte tajomníka rybárskej spoločnosti na tel.: 0908734426 Matej Ludas alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Ďakujeme Vám za porozumenie, opatrenia majú za cieľ ochranu verejného zdravia a zdravia našich členov, žiakov a hostí.

Náš revír zatiaľ zostáva k dispozícii našim členom, krátkodobým členom a žiakom s platným povolením na lov rýb. Správajte sa prosím pri love rýb zodpovedne, nelovte v skupinách na jednom mieste a dodržiavajte predpísaný odstup tak, aby ste chránili zdravie seba aj ostatných.

Petrov zdar a pevné zdravie Vám praje

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice, Komjatice dňa 16.3.2020.


Povolenia sa vydávajú na adrese: Dolná 12, 94106 Komjatice (Rybárstvo Slnečnica).

Kontakt na predajcu žiackych povolení:
PhDr. Matej Ludas, tajomník rybárskej spoločnosti
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908734426

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist