Predaj žiackych povolení

Žiacke povolenia sú v predaji pre žiakov od 6 do 15 rokov a sú platné v príslušnom kalendárnom roku. Predaj povolenia pre záujemcu je podmienený členstvom v Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Nový člen spolu s povolením získa aj preukaz člena a je oboznámený s akciami organizovanými pre členov a činnosťou krúžku. Prijatý člen krúžku je pre vydanie povolenia v nasledujúcom roku povinný zúčastniť sa stretnutí krúžku minimálne štyrikrát. Príklad: ak má žiak vydané povolenie pre rok 2019 a má záujem sa naďalej venovať lovu rýb v našich revíroch aj v roku 2020, je povinný v roku 2019 absolvovať minimálne štyri stretnutia krúžku, aby mu bolo vydané povolenie pre rok 2020. Účasť na stretnutiach krúžku preukáže žiak Členským preukazom, v ktorom sú záznamy o účasti potvrdené vedúcim krúžku.

Žiacke povolenia platné na kalendárny rok sú pre žiakov v predaji od marca do konca júna príslušného roka a k ich vydaniu je potrebné predložiť:
- 1 x fotografiu žiaka,
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- trvalé bydlisko.


VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB PRE ŽIAKOV NA ROK 2022

sprihliadnutím na opatrenia súvisiace s obmedzením šírenia ochorenia COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že vydávanie povolení na lov rýb pre žiakov rybárskej spoločnosti sa uskutoční formou výdaja na adrese Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) bez vstupu do budovy, a to výdajom cez okienko, vstup vchodom cez bránu z ulice Hviezdoslavova od 9.00 do 12.00 h. v termínoch:

Povolenia na lov rýb pre žiakov sa vydávajú v termínoch 5. a 26. marca 2022.

Poplatok za vydanie žiackeho povolenia je pre rok 2022 v sume 40,00 EUR.

Pri preberaní povolení na lov rýb Vás žiadame o dodržiavanie platných opatrení, prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, používanie dezinfekcie rúk a dodržiavanie odstupu od iných osôb minimálne 2 metre.  Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 10.1.2022


Povolenia sa vydávajú na adrese: Dolná 12, 94106 Komjatice (Rybárstvo Slnečnica).

Kontakt na predajcu žiackych povolení:
PhDr. Matej Ludas, tajomník rybárskej spoločnosti
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908734426

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist